Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên với hoạt động giảng dạy của Giảng viên(28/12/2010)

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên với hoạt động giảng dạy của Giảng viên(28/12/2010)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao đẳng sư phạm                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ————————–                                                                       ————————————-

 

PHIẾU PHẢN HỒI Ý KIẾN

                Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đề nghị người học phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thể hiện ý kiến phản hồi về hoạt động  giảng dạy học phần:……. của giảng viên…… trong học kỳ vừa qua.

                Bạn hãy đọc kỹ các nhận định, các  phương án trả lời và đánh dấu X vào ô  phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *