Chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm 2010 – 2011 (16/11/2010)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỘI

VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2010 – 2011

Chủ đề năm học: “Công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi”.

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của Đảng ủy, BGH nhà trường, TW Hội sinh viên Việt Nam và Đoàn các cấp đề ra.
 3. Cụ thể hóa các nội dung, kế hoạch hành động đã được Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường CĐSP Nam Định lần thứ VII nhiệm kì 2009 – 2011 thông qua.
 4. Tăng cường giáo dục lí tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho hội viên, sinh viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, tự hào truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn trong hội viên, sinh viên.
 5. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thông qua việc tiếp tục triển khai hai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.
 6. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 7. Tổ chức các công trình, phần việc sinh viên gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện của sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, sinh viên trong học tập, sinh hoạt, nghề nghiệp và việc làm.
 8. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
 9. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC

– 100% hội viên, sinh viên được học tập, tìm hiểu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam.

– 100% sinh viên tham gia tổ chức Hội, 80% các hội viên sinh viên tham gia các hoạt động của Hội và phong trào sinh viên. 100% sinh viên không mắc các tệ nạn xã hội.

– 100% hội viên, sinh viên được tham gia cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”. 50% hội viên, sinh viên tham gia đăng kí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, trong đó 20% hội viên, sinh viên đã đăng kí đạt được danh hiệu này.

– Đảm nhận, thực hiện 01 công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỉ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức 01 hoạt động tập huấn, đào tạo cán bộ Hội hoặc tập huấn kĩ năng cho sinh viên.

– Tổ chức tốt và triển khai có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Gia sư. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của CLB Văn học – Nghệ thuật của Liên chi đoàn Khoa Xã hội.

– Tổ chức 01 hoạt động khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, sinh viên.

– Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam.

– Tổ chức 01 hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 01 hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và các hoạt động kỉ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức 02 hoạt động tình nguyện.

– Duy trì hoạt động của đội Thanh niên tự quản.

– Phấn đấu 01 cán bộ Hội đạt danh hiệu “Sao tháng giêng”.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 1. Công tác bồi dưỡng giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên

– Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII.

– Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chú trọng xây dựng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở thành danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên phấn đấu. Tăng cường công tác tuyên truyền về 2 cuộc vận động thông qua hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, loa phóng thanh.

– Đảm nhận và thực hiện công trình, phần việc sinh viên, xây dựng cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp, có gắn biển công nhận công trình, phần việc sinh viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức lớp Tập huấn kĩ năng cho hội viên, sinh viên.

– Tiếp nhận và phổ biến áp phích tuyên truyền về phát huy “Thói quen tốt” trong sinh viên.

– Tổ chức Lễ kỉ niệm 61 năm ngày Truyền thống học sinh – sinh viên và HSV Việt Nam.

– Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức tốt các hoạt động trong khu nội trú, duy trì hoạt động của đội Thanh niên tự quản, tổ chức kiểm tra nề nếp sinh hoạt sinh viên, chấm điểm thường xuyên các phòng ở. Cuối mỗi học kì hoặc mỗi năm tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác quản lý trong kí túc xá. Thành lập và duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Thông tin – tuyên truyền.

– Phối hợp với Đoàn trường tổ chức cho hội viên, sinh viên tham gia Lễ kỉ niệm và thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (tháng 10/2010 – 3/2011).

– Tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ vì vệ sinh môi trường nhân dịp 26/3 và thăm các em ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Nam Định nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

 1. Học tập, nghiên cứu khoa học

– Hội sinh viên phối hợp với Đoàn trường và các phòng ban, khoa tổ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thái độ, động cơ học tập, thi cử đúng đắn trong sinh viên, phối hợp tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” như: vận động sinh viên ký cam kết không vi phạm quy chế thi, kiểm tra.

– Tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử và mô hình, đồ dùng dạy học” nhằm nâng cao ý thức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những sinh viên có kiến thức, kĩ năng, thực sự đáp ứng yêu cầu công việc khi ra trường.

 1. Phong trào văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao

– Tổ chức giải bóng đá nữ sinh viên năm học 2010 – 2011 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tổ chức hoạt động cho nữ sinh nữ sinh nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

– Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 1. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên

– Tổ chức tốt và triển khai có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Gia sư.

– Tổ chức cho sinh viên thi lấy bằng lái xe mô tô, thông qua đó, nâng cao ý thức chấp hành An toàn giao thông trong sinh viên.

 1. Công tác xây dựng tổ chức Hội và Hội tham gia xây dựng Đảng

– Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò và truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên trường CĐSP Nam Định.

– Nâng cao chất lượng các hoạt động Hội, đổi mới, tăng cường các hoạt động đặc biệt là các hoạt động liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, tạo được sân chơi lành mạnh cho hội viên, sinh viên tham gia.

– Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Hội viên về tổ chức Đảng và vai trò trách nhiệm của mỗi hội viên trong công tác xây dựng Đảng. Phối hợp với Đoàn trường và các Liên chi đoàn đầy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên, hội viên tìm kiếm và giới thiệu với Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú tham gia các lớp học tìm hiểu về Đảng và bình xét, giới thiệu kết nạp.

– Hiệp thương cử chi hội trưởng các chi hội K32.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– BCH Hội Sinh viên nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Đảng ủy, Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

– Triển khai thực hiện đến các chi hội và hội viên.

Duyệt Đảng ủy, BGH TM. BCH Hội Sinh viên trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *