Phương hướng nhiệm vụ về công tác đào tạo, nghiên cứu KH, ĐBCLGD năm 2011 – 2012(17/08/2011)

Phương hướng nhiệm vụ về công tác đào tạo, nghiên cứu KH, ĐBCLGD năm 2011 – 2012(17/08/2011)

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2011 – 2012

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

(Trích kết luận của “Hội nghị Khoa học – Đào tạo , tháng 6 năm 2011”)

 

  1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:
  2. Các ngành và các lớp đào tạo:

– Ngành đào tạo:

+ K31: (đã thực hiện)

+ K32: (đã thực hiện)

+ K33: SP Toán – Tin, SP Sinh – Hóa, SP Vật lý – KTCN, SP Văn – GDCD, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, GD Tiểu học, GD Mầm non, GD thể chất.

– Các lớp đào tạo:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *