Quyết định số: 55/QĐ-CĐSP V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *