Thông báo của Hội đồng Khoa học – Đào tạo(28/12/2010)

Thông báo của Hội đồng Khoa học – Đào tạo(28/12/2010)

THÔNG BÁO

(Kết luận tại kỳ họp thứ nhất, ngày 23/12/2010 của Hội đồng  Khoa học – Đào tạo)

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

          Chủ tịch hội đồng Khoa học – Đào tạo trường thông báo: những nội dung cơ bản về công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đảm bảo chất lương, công tác phát triển nhân lực và một số vấn đề thuộc về chế độ chính sách, đã được kỳ họp lần thứ nhất ngày 23/12/2010 thông qua. Trên cơ sở những kết luận thuộc nội dung trên, các đơn vị và cán bộ, giảng viên trong trường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện, đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ năm học.

  1. Công tác nghiên cứu khoa học
  2. Kết quả thực hiện trong năm học 2009 – 2010

              * Đề tài khoa học đã nghiệm thu: 10 đề tài

* Hội thảo: Thực hiện được 2/3 hội thảo KH đã được duyệt trong năm (trong đó có 01 HT cấp trường và 01 HT cấp khoa)

* Số bài báo đã được đăng tải: 04 bài

* Số bài tham gia các hội thảo quốc gia và liên trường: 22 bài

* Số bài tham gia hội thảo cấp trường: 24 bài

* Số bài tham gia hội thảo cấp khoa: 11 bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *