Thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2016(13/08/2016)

Thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2016(13/08/2016)

SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  166/TB-CĐSP-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 13 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1

           

Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính quy trường cao đẳng sư phạm Nam Định thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 như sau:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Điểm

trúng tuyển

Số

trúng tuyển

SP Toán học (Toán – Tin) C140209 40 14,00 42
SP Ngữ văn (Văn – GDCD) C140217 40 18,00 51
SP Tiếng Anh C140231 50 16,50 41
Giáo dục Tiểu học C140202 150 16,50 152
Giáo dục Mầm non C140201 120 13,75 100

– Điểm trúng tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

                – Ngành sư phạm Tiếng Anh, môn Tiếng Anh hệ số 2; ngành sư phạm Ngữ văn, môn Ngữ văn hệ số 2.

                – Ngành sư phạm Toán, các tổ hợp môn thi (khối thi) có cùng điểm tuyển.

– Nhà trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 của các thí sinh trúng tuyển từ ngày 14/8/2016 đến 17h00 ngày 19/8/2016

– Thí sinh nộp trực tiếp tại  Phòng 304, nhà Hiệu bộ, trường CĐSP Nam Định, số 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu điện. Trường hợp chuyển phát nhanh, thời hạn tính theo dấu bưu điện.

– Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu có) sẽ thông báo trên website của trường vào ngày 20/8/2016

Điện thoại Ban tuyển sinh: 0350 3636599

Nơi nhận:                                            

       – Các đơn vị trong trường;

– Lưu: VT, ĐT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ThS Trần Duy Hưng (đã kí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *