Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh cao đẳng chính quy liên thông 2012(17/10/2012)

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh cao đẳng chính quy liên thông 2012(17/10/2012)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  243/TB-CĐSP-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LIÊN THÔNG 2012

Căn cứ  chỉ  tiêu  tuyển  sinh  2012  và số  thí  sinh  đã nộp hồ sơ  đến  ngày 12/10/2012, Hội đồng tuyển sinh cao đẳng chính quy liên thông 2012 trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh như sau:

  1. Thời hạn, phương thức, lệ phí nộp hồ sơ: Từ 05/09/2012 đến 17h00 ngày 16/11/2012. Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo của trường (phòng 305 nhà hiệu bộ) hoặc qua đường bưu điện (thời hạn theo dấu bưu điện). Lệ phí theo quy định hiện hành.
  2. Ngày thi: 24, 25/11/2012 tại trường CĐSP Nam Định. Việc ôn thi chỉ tổ chức theo nhu cầu của thí sinh.

Các quy định khác vẫn theo thông báo số: 177/TB-CĐSP-TS ngày 07 tháng 08 năm 2012 của Hiệu  trưởng  trường CĐSP Nam Định. Xem thêm  trên Website cdspnd.edu.vn.

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

– Sở GD&ĐT Nam Định                                                  TS Bùi Huy Ngọc

– Các đơn vị trong trường                                                           (đã ký)

– Lưu: HCQT, ĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *