Thông báo kế hoạch học kỳ phụ K36 năm 2017 và DS sinh viên không được xếp lịch học(02/06/2017)

Thông báo kế hoạch học kỳ phụ K36 năm 2017 và DS sinh viên không được xếp lịch học(02/06/2017)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *