Thông báo môn thi, số lượng HS đăng kí dự thi và tạm dừng tổ chức thi tuyển sinh đại học VLVH ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và GD Thể chất(10/08/2020)

Thông báo môn thi, số lượng HS đăng kí dự thi và tạm dừng tổ chức thi tuyển sinh đại học VLVH ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và GD Thể chất(10/08/2020)

THÔNG BÁO

Về môn thi, số lượng hồ sơ đăng kí dự thi và tạm dừng tổ chức thi tuyển sinh

đại học VLVH ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và GD Thể chất

Trường cao đẳng Sư phạm Nam Định thông báo tới thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh đại học VLVH năm 2020 như sau:

1. Môn thi tuyển

TT Ngành Môn thi Thời gian

làm bài

1 Sư phạm Tiếng Anh Tâm lý học đại cương 180 phút
Ngữ pháp 180 phút
Kĩ năng ngôn ngữ 180 phút
2 Sư phạm Ngữ văn Tâm lý học đại cương 180 phút
Văn học Việt Nam 180 phút
Tiếng Việt 180 phút
3 Sư phạm Toán học Tâm lý học đại cương 180 phút
Đại số- Hình học 180 phút
Giải tích 180 phút
4 Sư phạm Tin học Tâm lý học đại cương 180 phút
Toán rời rạc 180 phút
Tin học cơ sở 180 phút
5 Giáo dục Tiểu học Tâm lý học tiểu học 180 phút
Toán 180 phút
Văn – Tiếng Việt 180 phút
6 Giáo dục Mầm non Tâm lý học đại cương 180 phút
Ngữ văn 180 phút
Phương pháp phát triển ngôn ngữ 180 phút
7 Sư phạm Âm nhạc Tâm lý học đại cương 180 phút
Năng khiếu  
Kiến thức âm nhạc  
8 Sư phạm Mỹ thuật Tâm lý học đại cương 180 phút
Hình họa 360 phút
Bố cục 360 phút
9 Giáo dục Thể chất Tâm lý học đại cương 180 phút
Lý luận và PP giáo dục thể chất 180 phút
Sinh lý học thể dục thể thao 180 phút

2. Số lượng hồ sơ đăng kí các ngành

TT Ngành Số lượng hồ sơ Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Anh 128  
2 Sư phạm Ngữ Văn 69  
3 Sư phạm Toán học 109  
4 Sư phạm Tin học 103  
5 Giáo dục Tiểu học 172  
6 Giáo dục Mầm non 86  

3. Tạm dừng tổ chức thi tuyển sinh 3 ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật và GD Thể chất

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh  đại học VLVH năm 2020, Trường CĐSP Nam Định đã có thông báo về thời gian thi dự kiến của 3 ngành, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục Thể chất vào các ngày 21.22.23/8/2020.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cá nhân và cộng đồng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dừng tổ chức thi tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục Thể chất. Thời gian tổ chức thi nhà trường sẽ thông báo sau qua trang Web: cdspnd.edu.vn.

Điện thoại liên lạc về tuyển sinh: 02283.636.599

Nam Định, ngày 10 tháng 8 năm 2020

          BAN TUYỂN SINH TRƯỜNG CĐSP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *