Thông báo số 2 về Hội thảo khoa học(24/02/2011)

Thông báo số 2 về Hội thảo khoa học(24/02/2011)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

Số: …   CĐSPNĐ – KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/V Hội thảo khoa học                         Nam Định, ngày 16 tháng 02  năm 2011

THÔNG BÁO SỐ 2

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

             Sau Thông báo số 1 về việc Hội thảo: “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong giảng dạy ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”, các đơn vị chuyên môn  đã gửi bài tham dự. Tuy nhiên, số lượng bài tham luận còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Hội thảo. BTC đề nghị các đơn vị tiếp tục động viên cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình viết bài tham dự Hội thảo. Xin thông báo lại về các lĩnh vực mà báo cáo có thể đề cập đến:

– Ứng dụng Khoa học cơ bản trong giảng dạy (Toán học, Vật lý học, Lịch sử, Văn học, Địa lý, …).

– Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trong giảng dạy (lĩnh vực Khoa học và Công nghệ,…).

– Ứng dụng Khoa học Giáo dục và Tâm lý học trong giảng dạy (Tâm lý, Giáo dục, GDCD,…).

– Ứng dụng các lĩnh vực giáo dục thể chất và Quốc phòng trong giảng dạy (Thể dục, Thể thao, An ninh, Quốc phòng,…).

– Ứng dụng các lĩnh vực Văn hoá Nghệ thuật trong giảng dạy (Hội hoạ, Âm nhạc, Điện ảnh,…).

            Bài viết được trình bày từ 3 đến 15 trang trên giấy khổ A4, cỡ chữ 13, phông chữ Times New Roman thống nhất toàn bài, ghi rõ họ tên, học vị, đơn vị để BTC tiện liên lạc.

            Toàn văn bài viết  gửi về Ban tổ chức Hội thảo hạn cuối cùng vào ngày 28 tháng 02 năm 2011 theo địa chỉ: Phòng KH – CN & KĐCLGD.

Email: khoahoccongnghesp@gmail.com

                  Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị!

Mọi thông tin về Hội thảo xem trên website https://cdspnd.edu.vn

Nơi gửi:

–   BGH.                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị trong trường.

– Lưu HCQT; KHCN – ĐBCL.                                           

                                                                                

  1.    Bùi Huy Ngọc

thongbaoso2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *