Trợ cấp xã hội cho sinh viên K31, K32, K33 kỳ I năm học 2011-2012 (17/04/2012)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao đẳng sư phạm                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      —————                                                       ——————————-

Số :   125   /QĐ-TC-QLSV                             Nam Định, ngày  9  tháng  4  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

(V/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K31, K32, K33 kỳ I  năm học 2011-2012 )

– Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TBXH.

   – Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt học bổng, trợ cấp xã hội ngày 29/3/2012 duyệt TCXH cho sinh viên  K31, K32, K33  học kỳ I năm học 2011-2012.

 Xét đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức-Quản  lý sinh viên.

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2011-2012 cho 4 sinh viên K31 thuộc diện con hộ nghèo vượt khó học tập (có danh sách kèm theo)

      Mức cấp 100.000đ/ 1tháng

     Thời gian cấp 6 tháng: Từ tháng 09/2011 đến hết tháng 02/2012

Điều II: Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, các đơn vị  liên quan và các sinh viên có tên trong  điều I căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

            –  KH-TC                                                                    HIỆU TRƯỞNG

               – Lưu TC, HCQT

                                                                                                  Tiến sĩ Bùi Huy Ngọc

                                                                                                            (đã ký)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *