Tuần thứ 01 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 01 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 năm học 2017 – 2018

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2        
14/8 14h30 Kết nạp Đảng sinh viên chi bộ GD Tiểu học –  Mầm non Đại biểu, khách mời, chi bộ TH-MN Phòng họp
Thứ 3        
15/8 14h30 Kết nạp Đảng sinh viên chi bộ GD Tiểu học –  Mầm non Đại biểu, khách mời, chi bộ TH-MN Phòng họp
Thứ 4 9h00 Kết nạp Đảng sinh viên chi bộ Xã hội Đại biểu, khách mời, chi bộ Xã hội Phòng họp
16/8        
Thứ 5  9h00  Họp hội đồng thi tốt nghiệp TCSPMN 38B  Theo QĐ 273 ngày 1/8/2017 Phòng họp
17/8 14h30 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên Phòng họp
Thứ 6        
18/8        
Thứ 7    Thi tốt nghiệp TCSPMN 38B  Ban coi thi P thi, P Hội đồng
19/8        
CN    Thi tốt nghiệp TCSPMN 38B  

Ban coi thi

P thi, P Hội đồng
20/8      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *