Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng trường Cao đẳng sư phạm Nam Định(16/11/2010)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

PHẦN I.CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31/12/2008

  1. Thông tin chung của nhà trường
  2. Tên trường (theo quyết định thành lập):

Tiếng Việt: Cao đẳng sư phạm Nam Định

Tiếng Anh:

  1. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: CĐSP NĐ

Tiếng Anh:

  1. Tên trước đây (nếu có): Sư phạm 10+3 Hà Nam Ninh
  2. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND tỉnh Nam Định; Bộ Giáo dục – Đào tạo

5. Địa chỉ trường: Số 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *