Chương trình Đại hội đại biểu Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhiệm kỳ 2012 – 2014(22/08/2012)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

NHIỆM KỲ 2012- 2014

 

I.              Phiên thứ nhất: Chiều ngày 31/8/2012

 1. Điểm danh, ổn định tổ chức
 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 3. Bầu Đoàn chủ tịch
 4. Bầu thư ký Đại hội
 5. Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 6. Thông qua chương trình làm việc và nội quy đại hội
 7. Trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn cũ
 8. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu
 9. Thông qua đề án nhân sự BCH khóa mới
 10. Bầu BCH khóa mới
 11. Văn nghệ
 12. Công bố kết quả bầu cử
 13. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên
 14. Quán triệt một số nội dung phiên thứ hai và kết thúc phiên thứ nhất

II.            Phiên thứ hai: Sáng ngày 1/9/2012

 1. Điểm danh, ổn định tổ chức
 2. Văn nghệ chào mừng
 3. Chào cờ
 4. Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, Đoàn thư ký lên làm việc
 5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 6. Đoàn bạn và các đơn vị lên chúc mừng Đại hội
 7. Trình bày báo cáo chính trị Đại hội và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012- 2014
 8. Tham luận tại Đại hội
 9. Phát biểu của lãnh đạo Đoàn cấp trên
 10. Phát biểu của Đảng ủy nhà trường
 11. Công bố kết quả bầu cử BCH khóa XVII
 12. BCH mới ra mắt và hứa trước Đại hội
 13. Trình bày dự thảo và thông qua Nghị quyết Đại hội
 14. Bế mạc
 15. Chào cờ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *