Lịch học lại khóa 31, 32(13/07/2011)

Tải văn bản về:

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Phòng Đào tạo                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————                                                   ————————————

Nam Định,  ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

LỊCH HỌC LẠI CỦA K31, 32

(Các học phần GDĐC)

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Kỳ học hè được tổ chức từ 22/07/2011 để sinh viên K31, 32 học lại. Thời gian học 5 tiết/buổi, sáng từ 7h00, chiều từ 13h30. Lịch học lại các học phần GDĐC như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *