Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 – 2012(01/02/2012)

Lịch thi kỳ 1 K33 khoa Tự nhiên năm học 2011 – 2012(01/02/2012)

LỊCH THI KÌ I K33, năm học 2011-2012

 (Thi buổi chiều 14h30)

Thời gian Học phần Lớp HT thi ĐĐ

A5

Số SV Giám thị Gi¸m s¸t
Thø 2

30/01/12

Nguyªn lý 1 K33 8: Dòng, An, H»ng, TuÊnTN, NhÞ, S¸ng, Quang, Hßa.

 

Thø 4

1/02/12

TiÕng Anh 1 K33 8:  HuÖ, Dòng, Kiªn, Vãc, CÈm, NhÞ, DÞu, S¸ng. Th

Th¾ng

Thø 6

3/01/12

T©m lý häc ®¹i c­¬ng K33 8: H»ng, Dòng, An, TuÊnTN, NhÞ, Hßa, Th¾ngTD, Kiªn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *