Bài 2 ( bài mẫu, xóa đi )

Click vào nút Download trên để tải danh sách đăng ký của các Phòng Giáo dục

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Phòng Khoa học – Công nghệ tiền thân là Ban Công nghệ thông tin (thành lập năm 1997) được thành lập theo Quyết định số 201/QĐTC ngày 12 tháng 10 năm 2004. Năm 2008, phòng được đổi tên thành Phòng Khoa học – Công nghệ & Kiểm định chất lượng Giáo dục theo Quyết định số 387-QĐ/TC-QLSV ngày 24 tháng 11 năm 2008. Đến năm 2012, phòng lại được đổi tên thành thành Phòng Khoa học – Công nghệ  theo Quyết định số 321-QĐ/TC-QLSV, ngày 25 tháng 6 năm 2012.
Cơ cấu của phòng hiện nay có 12 cán bộ. Trong đó, có 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 06 cử nhân.
1. Chức năng, nhiệm vụ
1.1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học theo chương III, mục 2, mục 3 Điều 40, 41, 42, 43 của Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT- BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, về công tác Công nghệ – Thiết bị và công tác thư viện theo quy định của Nhà nước.
1.2. Nhiệm vụ
– Xây dựng kế hoạch chung của phòng, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo và các bộ khác có liên quan.
– Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học.
– Tổ chức hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc xây dựng biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
– Chủ trì việc tổ chức đăng ký, bảo vệ, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
– Tổ chức, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học. Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH.
– Tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường, liên trường.
– Đề xuất khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm có giá trị (đã được Hội đồng khoa học đánh giá thẩm định).
– Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
– Quản lý lưu trữ  hồ sơ khoa học theo qui định.
– Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong quản lí đào tạo, quản lí sinh viên và trong các hoạt động dạy và học.
– Hỗ trợ học tập – Thư viện đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ của thư viện truyền thống và xây dựng thư viện điện tử nhằm khai thác tốt nguồn thông tin, hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
3. Thành tích nổi bật
– Năm học 2014 – 2015 phòng đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
– Từ năm 2006 đến nay, phòng liên tục đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.
4. Lãnh đạo qua các thời kỳ
– Trưởng phòng: Đinh Văn Chỉnh – Trưởng ban CNTT (1997 – 2003); Đinh Văn Chỉnh (2004 – 2013); Vũ Đức Thắng (2013 – 2018).
– Phó trưởng phòng: Trần Thị Thái Hà (2004 – 2010); Đỗ Thị Hạ (2013 – 2018).
5. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Đỗ Thị Hạ Giảng viên, Phó Trưởng phòng

2

Tiến sỹ

Triệu Quỳnh Trang Giảng viên, Phó trưởng phòng

3

Đại học

Trần Thị Thu Hiền Thư viện viên

4

Đại học

Nguyễn Thị Thu Hương Thư viện viên,Tổ trưởng tổ Thư viện

5

Đại học

Lại Văn Lãm Kỹ sư, Tổ trưởng tổ Thiết bị

6

Đại học

Vũ Thị Mai Chi Thư viện viên

7

Đại học

Bùi Ngọc Anh Nhân viên

8

Đại học

Hoàng Thị Phượng Thư viện viên

9

Đại học

Nguyễn Ngọc Hiệp Kỹ sư

10

Đại học

Trần Thái Sơn Nhân viên

11

Thạc sỹ

Trần Đại An Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *