Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 296(17/08/2011)

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 296(17/08/2011)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Chỉ thị số 296/CT-TTg và Chỉ thị số 4713/2010/CT-BGDĐT

trong năm học 2010 – 2011 của trường CĐSP Nam Định

 

 

Căn cứ Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học; Căn cứ quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Chỉ thị số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *