Nghiệm thu các đề cương bài giảng khoa tự nhiên năm 2009 – 2010(17/11/2010)

Ngày 10 tháng 6 năm 2010 và ngày 17 tháng 6 năm 2010, theo các quyết định của Hiệu trưởng, các Hội đồng nghiệm thu Đề cương bài giảng của các tác giả thuộc khoa Tự nhiên đã liên tục làm việc và hiện nay đã nghiệm thu xong 6 ĐCBG sau:

  1. Vật lý đại cương(4 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học của tác giả CN Nguyễn Văn Đấu – Tổ Vật lý – Kỹ thuật.
  2. Hình học cao cấp (Phần bài tập)(2 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Sư phạm Toán của tác giả ThS Bùi Thị Thanh Thủy – Tổ Toán 2.
  3. Đại cương thiết bị dạy học Hóa học(3 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học của tác giả CN Phạm Văn Tư.
  4. Thiết bị dạy học Sinh học 8(4 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học của tác giả ThS Bùi Thu Hà – tổ Sinh – Hóa.
  5. Đại cương về kỹ thuật nông nghiệp(3 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học của tác giả ThS Lê Văn Thắng – tổ Sinh – Hóa.
  6. Thiết bị dạy học Toán(2 ĐVHT) dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học của tác giả CN Nguyễn Đăng Khoa – tổ Toán 2.

Trong số các ĐCBG được nghiệm thu có 5 ĐCBG dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học. Đây là một Ban đào tạo mới, chương trình đào tạo còn gặp rất nhiều khó khăn, việc biên soạn mới các ĐCBG dành cho Ban đào tạo này thể hiện một nỗ lực rất lớn các tác giả. ĐCBG Hình học cao cấp (Phần Bài tập) được biên soạn mới dành cho Ban đào tạo Cao đẳng Sư phạm Toán được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về sự cần thiết của ĐCBG. Ngoài ra, tất cả các ĐCBG mặc dù được nghiệm thu theo chương trình đào tạo niên chế nhưng các tác giả đều mở ra hướng sử dụng theo chương trình đào tạo tín chỉ. Vì vậy các ĐCBG không chỉ sử dụng để làm tài liệu giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo niên chế mà sau khi điều chỉnh có thể tiếp tục được sử dụng cho đào tạo theo học chế tín chỉ.

Bùi Thị Thanh Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *