Lịch ôn thi đại học tháng 10 lớp VLVH 2014(03/10/2014)

Lịch ôn thi đại học tháng 10 lớp VLVH 2014(03/10/2014)

LỊCH ÔN THI ĐẠI HỌC VLVH 2014

  1. Lớp Sư phạm Toán
TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Hình học Đỗ Đức Thái; 0915 086 021 Thứ 7 ngày 18/10 P35 A5
2 Tâm lý học ĐC Thầy Thành; 0912.187.682 CN, ngày 19/10 Giảng đường chính
  1. Lớp Sư phạm Tin
TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Tâm lý học ĐC Thầy Thành; 0912.187.682 CN, ngày 19/10 Giảng đường chính
  1. Lớp Sư phạm Tiểu học

3.1. Với đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng

TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Tiếng Anh Hà Hồng Nga; 0936 881 969 Chủ nhật, 05/10 (S) P32A5
2 Ngữ văn Đặng Kim Nga; 0912 161 743 Chủ nhật, 05/10 (C)

3.2. Với đối tượng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên

TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Tiếng Việt Đặng Kim Nga; 0912 161 743 Chủ nhật, 05/10 (S) Giảng đường chính
  1. Lớp Sư phạm Văn
TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Tâm lý học ĐC Thầy Thành; 0912.187.682 CN, ngày 19/10 Giảng đường chính
  1. Lớp Sư phạm Mầm non

5.1 Đối tượng tốt nghiệp dưới 36 tháng          

TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
1 Toán Thầy Tuấn; 0903.292.023 Chủ nhật, 05/10 (S) P33A5
2 Ngữ văn Cô Lã Thị Bắc Lý Chủ nhật, 19/10 (C) P33A5
3 Tiếng Anh Cô Nga Chủ nhật, 05/10 (C) P33A5

 

5.2. Đối tượng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên  

TT Môn Giảng viên, ĐT Thời gian Địa điểm
  PP phát triển ngôn ngữ Thầy Thái; 0913.015.437 Thứ 7, 18/10 P32A5
2 Tâm lý học ĐC Cô Như Mai; 0912.185.072 CN, 19/10 (S) P32A5
3 Sinh lý trẻ Thầy Tỉnh; 0912.185.072 CN, 19/10 (C) P32A5

Ngày 01 tháng 10 năm 2014

   PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *