Phòng Đào Tạo

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng, nhiệm vụ
– Chức năng: tham mưu cho Ban giám hiệu về quản lý, tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường
– Nhiệm vụ
+ Điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường
+ Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết
+ Cấp văn bằng, chứng chỉ
+ Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch tuyển sinh
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao
2. Thành tích nổi bật
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2005, 2007
– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2008
– Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2009, 2010, 2011, 2014
3. Các thế hệ lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ
– Thầy Nguyễn Cảnh Lạc
– Thầy Đặng Văn Liếu
– Thầy Trần Đình Duy
– Thầy Nguyễn Văn Tỉnh
– Thầy Lã Văn Mến
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Tiến sỹ

Lã Văn Mến Giảng viên chính, Trưởng phòng

2

Thạc sỹ

Phan Thị Diễm Giảng viên, Phó Trưởng phòng

3

Thạc sỹ

Trần Thị Hoa Giảng viên

4

Thạc sỹ

Vũ Quốc Khánh Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *