KHOA BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

KHOA BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Khoa Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, trường CĐSP Nam Định hiện nay có tiền thân là Trường bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục Nam Hà, được sáp nhập vào Trường CĐSP Nam Hà theo quyết định của UBND tỉnh Nam Hà vào ngày 23 tháng 9 năm 1993 thành khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục. Tháng 10 năm 2008, khoa được đổi tên thành Khoa Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục như hiện nay.
1. Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng
– Tham mưu cho nhà trường xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
– Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên ngành quản lý giáo dục.
* Nhiệm vụ
–  Chịu trách nhiệm chính về việc nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong tỉnh Nam Định; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phối hợp tổ chức các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức bổ trợ có liên quan nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
–  Trực tiếp giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức về quản lý giáo dục.
– Tổ chức việc xây dựng, chỉnh lý, bổ sung chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc chuyên ngành trong khoa phụ trách; nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
– Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục từng giai đoạn và đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh.
2. Thành tích nổi bật
Tính đến tháng 9/2018, khoa đã tổ chức được 74 khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý, số lượng học viên cán bộ quản lý hoàn thành và được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLGD là trên 2.500 học viên. Thành tích đó đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục từng giai đoạn trong toàn tỉnh.
3. Đội ngũ lãnh đạo qua các thời kỳ    
– Trưởng khoa: Đỗ Văn Thông (1993-1998), Trần Văn Tuyết (1998-2016).
– Phó Trưởng khoa: Phạm Ngọc Uyển (1993-2000), Đặng Thị Mai Hiên (2013-2016), Nguyễn Trung Kiên (2016 đến nay), Lê Thị Ngoãn (2017 đến nay).
5. Đội ngũ giảng viên hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Nguyễn Trung Kiên Giảng viên, Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa

2

Thạc sỹ

Lê Thị Ngoãn Giảng viên, Phó trưởng khoa

3

Thạc sỹ

Phùng Gia Bách Giảng viên

4

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Kim Hằng Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *