Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Trịnh Thị Quỳnh

Giảng viên, Trưởng khoa

2

Tiến sỹ

Đào Thị Anh Lê

Giảng viên, Phó Trưởng khoa

3

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Yến

Giảng viên, Tổ trưởng tổ Sử - Địa

4

Thạc sỹ

Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên, Tổ trưởng tổ TV &PPDHTV

5

Thạc sỹ

Đặng Thuỳ An

Giảng viên, Tổ trưởng tổ Văn &PPDH Văn

6

Thạc sỹ

Phạm Thị Minh Tâm

Giảng viên

7

Thạc sỹ

Hoàng Thị Phương Loan

Giảng viên

8

Thạc sỹ

Vũ Thị Thanh Hương

Giảng viên

9

Thạc sỹ

Đặng Thị Thu Hà

Giảng viên

10

Thạc sỹ

Phùng Gia Bách

Giảng viên

11

Thạc sỹ

Trần Thanh Nga

Giảng viên

12

Đại học

Trần Thị Thanh Huyền

Nhân viên, Giáo vụ khoa

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Quay lại

VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com