Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010 – 2011(17/08/2011)

Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010 – 2011(17/08/2011)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Trường CĐSP Nam Định

Năm học 2010 – 2011

 

Căn cứ văn bản số 1743/BGDĐT-VP ngày 30/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;

Căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công tác của đơn vị  năm học 2010-2011, Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định báo cáo chi tiết, cụ thể các lĩnh vực công tác như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *