Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy(17/01/2011)

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy(17/01/2011)

Tải văn bản về:
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy (Ban hành theo QĐ số 567/QĐ-ĐT, ngày 21/12/2010 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *