Hội nghị công bố Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Thực hiện Công văn số 1869/SGDĐT-TCCB ngày 24/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức lại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Hội đồng trường đã họp và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐTCĐSP ngày 21/12/2022, quyết nghị thông qua cơ cấu tổ chức, bộ máy và phương án sắp xếp nhân sự trong Đề án rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của nhà trường.

Ngày 03/01/2023, tại Giảng đường chính, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, nhà trường đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (Quyết định số 06/QĐ-CĐSP, ngày 02/01/2023). Theo nội dung của Quyết định được ban hành, 07 đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định đã được thành lập, cụ thể như sau:

  1. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học;
  2. Phòng Tổ chức – Hành chính;
  3. Phòng Tài chính – Quản trị;
  4. Khoa Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục;
  5. Khoa Giáo dục Mầm non;
  6. Khoa Ngoại ngữ – Tin học;
  7. Trung tâm Khảo thí – Tuyển sinh và Dịch vụ giáo dục.

Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa, Trung tâm được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định và các quy định khác của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, thầy Trần Ngọc Hiển – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng và lạc quan về sự phát triển vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của nhà trường trong giai đoạn mới

Hội nghị kết thúc tốt đẹp vào hồi 15 giờ cùng ngày./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *