KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA NGOẠI NGỮ

1. Chức năng, nhiệm vụ

– Khoa Ngoại ngữ là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường CĐSP Nam Định, có chức năng đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc THCS. Tuy nhiên, hiện nay sinh viên của khoa sau khi ra trường có thể đảm nhiệm được công việc giảng dạy tiếng Anh ở cả bậc THCS và Tiểu học, Mầm non.
– Khoa Ngoại ngữ là đơn vị tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh bậc THCS và Tiểu học.
– Khoa Ngoại ngữ là đơn vị phụ trách giảng dạy chương trình tiếng Anh không chuyên và chương trình tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ, là đơn vị cộng tác với các khoa trong trường thực hiện các học phần tiếng Anh chuyên ngành.

2. Cơ cấu tổ chức hiện nay

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ Hoàng Giang Giảng viên, Trưởng khoa

2

Thạc sỹ Trần Thị Thu Hiền Giảng viên, Phó trưởng khoa

3

Đại học Đặng Thị Kim Nga Giảng viên, Tổ trưởng TA không chuyên

4

Thạc sỹ Trần Thị Huệ Giảng viên

5

Đại học Đoàn Thị Liên Nhân viên, Giáo vụ khoa

6

Thạc sỹ Phạm Thị Huế Giảng viên, Tổ trưởng tổ TA chuyên

7

Thạc sỹ Phạm Thị Hồng Hiếu Giảng viên

8

Đại học Trần Phương Thanh Giảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *