Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Lê Xuân Đông

Kế toán viên, Trưởng phòng

2

Đại học

Nguyễn Quốc Thư

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

3

Đại học

Nguyễn Thị Hải Yến

Thư viện viên, Thủ quỹ

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán của nhà trường:

1. Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm của nhà trường. Lập dự toán ngân sách và thực hiện các thủ tục tài chính theo quy định của nhà nước; đảm bảo phục vụ yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt trong Trường.

2. Thực hiện việc thu, chi, cấp phát và thanh toán cho các hoạt động của Trường, đảm bảo việc cấp phát lương, học bổng, sinh hoạt phí cho cán bộ, công nhân viên và sinh viên. Lập sổ sách, chứng từ, làm quyết toán tài chính theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

3. Thực hiện việc thanh, quyết toán và theo dõi việc mua sắm, bảo quản, sửa chữa tài sản, vật tư trong Trường; tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản của nhà trường theo đúng quy định.

4. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và tổ chức thực hiện.

Quay lại

VĂN BẢN

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

139/TB-CĐSP - Về việc xếp ngạch, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39B

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39A

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com