Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch - Tài chính có tiền thân là tổ Tài vụ thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Năm 2009, tổ tài vụ được đổi tên là Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ quản lí tài chính và nghiệp vụ kế toán của nhà trường, thực hiện các công việc cụ thể như:
+ Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm, thực hiện việc thu, chi, cấp phát và thanh toán cho các hoạt động của trường;
+ Lập dự toán ngân sách và thực hiện các thủ tục tài chính theo quy định của Nhà nước;
+ Lập sổ sách, chứng từ, làm quyết toán tài chính theo quy định hiện hành về quản lí tài chính;
+ Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và tổ chức thực hiện…
2. Thành tích nổi bật: Liên tục từ nhiều năm  phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, thực hiện tốt hiện nhiệm vụ Nhà trường giao.
3. Danh sách lãnh đạo qua các thời kỳ
- Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung (Từ 1993 trở về trước), Phạm Thanh Liêm (1993 - 2012), Hoàng Thị Thành (2012 - 2015), Nguyễn Thị Định (2015 - 2017), Lê Xuân Đông (2017 đến nay).
- Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thành (1993 - 2012), Nguyễn Thị Định (2012 - 2015), Lê Xuân Đông (2015 - 2017), Nguyễn Quốc Thư ( 2017 đến nay).
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Lê Xuân Đông

Kế toán viên, Trưởng phòng

2

Đại học

Nguyễn Quốc Thư

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

3

Đại học

Nguyễn Thị Hải Yến

Thư viện viên, Thủ quỹ

3

 

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán viên

3

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Kế toán viên

 

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K39, K40 đối với hoạt động giảng dạy của giàng viên học kỳ I, III năm học 2018 - 2019

Báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Toạ đàm kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019)

Tập huấn hoạt động Giáo dục STEM – bước chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng thông báo tổ chức hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com