Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch - Tài chính có tiền thân là tổ Tài vụ thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Năm 2009, tổ tài vụ được đổi tên là Phòng Kế hoạch - Tài chính.
Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ quản lí tài chính và nghiệp vụ kế toán của nhà trường, thực hiện các công việc cụ thể như:
+ Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm, thực hiện việc thu, chi, cấp phát và thanh toán cho các hoạt động của trường;
+ Lập dự toán ngân sách và thực hiện các thủ tục tài chính theo quy định của Nhà nước;
+ Lập sổ sách, chứng từ, làm quyết toán tài chính theo quy định hiện hành về quản lí tài chính;
+ Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và tổ chức thực hiện…
2. Thành tích nổi bật: Liên tục từ nhiều năm  phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, thực hiện tốt hiện nhiệm vụ Nhà trường giao.
3. Danh sách lãnh đạo qua các thời kỳ
- Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Dung (Từ 1993 trở về trước), Phạm Thanh Liêm (1993 - 2012), Hoàng Thị Thành (2012 - 2015), Nguyễn Thị Định (2015 - 2017), Lê Xuân Đông (2017 đến nay).
- Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thành (1993 - 2012), Nguyễn Thị Định (2012 - 2015), Lê Xuân Đông (2015 - 2017), Nguyễn Quốc Thư ( 2017 đến nay).
4. Danh sách cán bộ hiện tại

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Lê Xuân Đông

Kế toán viên, Trưởng phòng

2

Đại học

Nguyễn Quốc Thư

Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

3

Đại học

Nguyễn Thị Hải Yến

Thư viện viên, Thủ quỹ

3

 

Nguyễn Thị Thủy

Kế toán viên

3

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Kế toán viên

 

Quay lại

VĂN BẢN

161/UBND-VP7 - Về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đại học Giáo dục Tiểu học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi học kỳ II - K40 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo lịch thi kỳ III lớp TCMN 39E

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2019

Thông báo lịch thi các module 3, 4, 5 lớp BDCBQL K76

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com