Thông báo lịch thi tuyển sinh ĐHVLVH ngành Sinh, Văn, Lý năm 2019(05/09/2019)

Thông báo lịch thi tuyển sinh ĐHVLVH ngành Sinh, Văn, Lý năm 2019(05/09/2019)

THÔNG BÁO LỊCH THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VLVH 2019

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  thông báo Lịch thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 các ngành SP Sinh học, SP Ngữ văn và và SP Vật lý tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định như sau:

1.    Thời gian thi: ngày 21.22/9/2019 (Thứ Bảy, Chủ nhật):

Ngành Ngày thi Môn thi
Sáng (từ 7h30) Chiều (từ 13h30)
Sư phạm Ngữ văn 21/9/2019 Phổ biến quy chế thi (8h) Văn học Việt Nam
22/9/2019 Tiếng Việt Tâm lí học đại cương
Sư phạm Vật lí 21/9/2019 Phổ biến quy chế thi (8h) Vật lí đại cương
22/9/2019 Phương pháp dạy học vật lí Tâm lí học đại cương
Sư phạm Sinh học 21/9/2019 Phổ biến quy chế thi (8h) Thực vật học
22/9/2019 Sinh lí người và động vật Tâm lí học đại cương

– Địa điểm thi: Tầng 3 nhà A5

3. Lịch tập trung:

– 8h00 ngày 21 tháng 9 năm 2019 có mặt để:

+ Hoàn thiện hồ sơ, nhận thẻ dự thi

+ Nghe phổ biến quy chế thi

+ Nộp kinh phí dự thi.

– Địa điểm: Giảng đường chính.

* Lưu ý:

            –  Thí sinh mang theo Chứng minh thư/thẻ căn cước

– Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15’.

      Nam Định, ngày 05 tháng 9 năm 2019

    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *