Thông báo tập trung hệ Đại học VLVH năm 2019(11/04/2019)

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

Hội đồng  tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 của trường Cao đẳng sư phạm Nam Định thông báo:

– Thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh đại học 2019 tập trung đề hoàn tất hồ sơ dự thi và nghe phổ biến về kế hoạch thi tuyển sinh.

– Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 4 năm 2019.

– Địa điểm: Giảng đường chính, Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định, 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định.

      Nam Định, ngày 11 tháng 4 năm 2019

    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *