Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Giới thiệu -> Cơ cấu tổ chức

Quay lại

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TỰ NHIÊN

STT

Trình độ chuyên môn

Họ và tên

Chức vụ chính quyền/Ngạch

1

Thạc sỹ

Bùi Thị Thanh Thủy

Giảng viên, Trưởng khoa

2

Thạc sỹ

Đỗ Minh Tuân

Giảng viên, Phó trưởng khoa

3

Thạc sỹ

Bùi Thu Hà

Giảng viên, Tổ trưởng tổ Sinh - Hóa

4

Thạc sỹ

Đỗ Văn Dư

Giảng viên, Tổ trưởng tổ Tin

5

Thạc sỹ

Vũ Quốc Khánh

Giảng viên

6

Đại học

Hoàng Thanh Tùng

Giáo viên, Văn phòng, Giáo vụ khoa

7

Đại học

Nguyễn Thị Thu Dịu

Giảng viên

8

Thạc sỹ

Ngô Bích Cẩm

Giảng viên,Tổ trưởng tổ Vật lý - Kĩ thuật

9

Đại học

Lương Kim Cương

Giảng viên

10

Thạc sỹ

Phạm Thị Nhạn

Giảng viên

11

Thạc sỹ

Đỗ Thị Hiền

Giảng viên, Tổ phó tổ Sinh - Hóa

12

Thạc sỹ

Ngô Thị Thu Vân

Giảng viên

13

Đại học

Phạm Thị My

Giảng viên

14

Thạc sỹ

Đinh Thị Loan

Giảng viên, Tổ trưởng tổ toán

15

Thạc sỹ

Trần Thị Mai

Giảng viên

16

Đại học

Mai Xuân Dũng

Giảng viên

17

Đại học

Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

18

Đại học

Nguyễn Thị Hồng Nhị

Giảng viên

19

Đại học

Lê Thị Lan Anh

Giảng viên

20

Đại học

Phạm Thị Hồng Nhung

Giảng viên

21

Đại học

Vũ Thị Thi

Giảng viên

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Quay lại

VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Chương trình học tập, trải nghiệm hè năm 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Nam Định

Thông báo thi lại học kỳ IV K38 và kỳ II K39 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ phụ K37 Cao đẳng hệ chính quy

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39G

Thông báo lịch tập trung thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đại học VLVH năm 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com