Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Học sinh - Sinh viên
Danh sách sinh viên K32, K33 được cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2011- 2012 (21/11/2012)

Danh sách sinh viên K32, K33 được cấp học bổng KKHT kỳ II  năm học 2011- 2012

Xem tiếp >>
Học bổng KKHT cho SV K31,K32, K33 Kỳ I năm học 2011 -2012 (17/04/2012)
Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét học bổng cấp trường ngày 29/3/2012 duyệt học bổng KKHT cho sinh viên  K31  kỳ V; K32 kỳ III; K33 kỳ I  năm học 2011 -2012
Xem tiếp >>
Trợ cấp xã hội cho sinh viên K31, K32, K33 kỳ I năm học 2011-2012 (17/04/2012)

Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TBXH

Xem tiếp >>
Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên K30(15/06/2011)
Nhà trường thông báo những công việc và kế hoạch trả hồ sơ cho sinh viên K30 như sau:
Xem tiếp >>
Kết quả rèn luyện của sinh viên K30 (10/06/2011)

Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT ban hành Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính qui

Xem tiếp >>
Cấp học bổng KKHT cho SVK30 Kỳ VI năm học 2010 -2011(10/06/2011)

Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét học bổng cấp trường ngày 31/5/2011 duyệt học bổng KKHT cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010 -2011.

Xem tiếp >>
Cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010-2011(10/06/2011)

Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TBXH

Xem tiếp >>

Trước 1 [2]
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo thi lại kỳ III K38 và kỳ I K39 Cao đẳng hệ chính quy

Trường CĐSP Nghệ An thông báo Hội thảo khoa học - Thông báo số 1

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K38, K39 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III, I năm học 2017 - 2

Báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 39C

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel 03503 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com