Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trang chủ
    
Lượt truy cập
Số người online: 1
Lượt truy cập:
Thông tin
  Thời tiết
  Tỉ giá ngoại tệ
  Giá vàng
  Chứng khoán
  Phim ảnh

Trang chủ ->Khảo thí - Kiểm định CLGD -> Khảo thí
Thông báo thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy; Kỳ II Cao đẳng Mầm non liên thông, kỳ phụ TCSPMN K34; Kỳ III - TCSPMN K34A ; Kỳ I - TCSPMN K35B (17/01/2014)
Thông báo thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy; Kỳ II Cao đẳng Mầm non liên thông, kỳ phụ TCSPMN K34; Kỳ III - TCSPMN K34A ; Kỳ I  - TCSPMN K35B
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 35B1,B2,B3,B4(14/01/2014)
Chuẩn bị cho thi học kỳ I các lớp Trung cấp SP Mầm non 35B1,B2,B3,B4 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ IV của lớp TCSPMN34A(14/01/2014)
Chuẩn bị cho thi kỳ IV của lớp Trung cấp SP Mầm non K34A nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ III của các lớp TCSPMN 34B,C,D(16/12/2013)
Chuẩn bị cho thi kỳ III của các lớp Trung cấp SP Mầm non 34B,C,D nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau
Xem tiếp >>
Thông báo thi bù học kỳ III lớp TCSPMN 34A(26/11/2013)
Thông báo thi bù học kỳ III lớp TCSPMN 34A
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ V - K33 Cao đẳng hệ chính quy(22/11/2013)
Chuẩn bị cho thi kỳ V khóa 33 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau
Xem tiếp >>
Thông báo thi học kỳ III - K34 Cao đẳng hệ chính quy(22/11/2013)
Chuẩn bị cho thi kỳ III khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau
Xem tiếp >>

Trước 1 ... 1920 [21] 2223 ... 26 Tiếp
VĂN BẢN

451/QĐ-CĐSP - Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

MTT/2018/KH-TC - Các biểu mẫu thanh toán mới năm 2018

118/TB-CĐSP - Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

585/QĐ-CĐSPND - Quyết đinh, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

162/TB-CĐSP - Lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh đối với sinh viên Cao đẳng sư phạm chính quy khóa 37

Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên K38 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ V năm học 2018 - 2019

Thông báo thi học kỳ I - K40 cao đẳng chính quy

Thông báo thi học kỳ III - K39 cao đẳng chính quy

Thông báo thi module 4,5 lớp BDCB K75

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Cao đẳng liên thông VLVH năm 2018

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định, Tel: 02283 648351
http://www.cdspnd.edu.vn
Email: Webcdspnd@gmail.com